Jan Visser & Maria Elisabeth Knaap (Boudewijns Knaap)

Voorlopige resultaten.

versie: 23 september 2020, 12 oktober 2020.


Jan Visser (Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw (1921), Ridder in de Kroonorde (België) (1909)), geboren op 19 juli 1850 om 16:00 uur in Rotterdam (ZH), overleden op 22 december 1923 in Scheveningen (ZH), op 27 december 1923 bijgezet in het familiegraf (Visser) op de gemeentelijke begraafplaats Kerkhoflaan te 's-Gravenhage (grafno. A3/R8/1/- of A3/R8/15/) op 27.
Van beroep was hij (o.a.) cargadoor bij Wambersie & Zn. te Rotterdam, lid der fa. Wambersie & Zn. te Rotterdam, kantoorbediende 1874, caragdoor 1891, mede-vennoot, mede-oprichter en directeur N.V. Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende Goederen "Anonymus" (1902-), voorzitter Commissie van Toezicht op het Lager Onderwijs (Spijkenisse), consul voor Belgisch Congo (te Rotterdam), tesaurier van het zendingsgenootschap (Oegstgeest), voorzitter Nederlandse Overzee Trust Mij, vice- en deputy consul van de Verenigde Staten van Amerika te Rotterdam (1889), vice-consul der Vereenigde Staten van Amerika te Rotterdam (1894-), voorzitter van de Nederlandsche Reedersvereeniging (1905-1921), lid (liberalen) Provinciale Staten van Zuid-Holland (1909), kerkvoogd van de Hervormde Kerk (1909), gemeenteraadslid van Rotterdam (1909-1916), gecommiteerde van de Nederduitsche Hervormde Gemeente (1916), commissie lid "Nieuwe Afrikaansche Handels-Vennootschap" (-1917,) commissaris van de Nationale Levensverzekeringbank te Rotterdam (1921), ere-president Nederlandsche Reedersvereeniging (1921-). Hij is de zoon van Jacobus Visser en Pietronella Johanna Burgerhout.

Hij huwde op 24 april 1872 in ’s-Gravenhage (ZH) met
Maria Elisabeth Knaap (Boudewijns Knaap), geboren op 30 september 1849 in ’s-Gravenhage (ZH), overleden op 1 oktober 1925 in 's-Gravenhage (ZH), op 5 oktober 1925 bijgezet in het familiegraf (Visser) op de gemeentelijke begraafplaats Kerkhoflaan te 's-Gravenhage (grafno. A3/R8/1/- of A3/R8/15/). Ze is de dochter van Hendrik Knaap en Grietje de Zwart.

Uit dit huwelijk:

 1. Jacobus Visser, geb. Rotterdam (ZH) 21 aug. 1873, beherend vennoot Wambersie & Zoon te Rotterdam, cargadoor, assuradeur 1909, firmant Wambersie & Zoon 1921, Nederlands lid van het Internationaal Verbond van Reeders 1909, † Rotterdam (ZH) 3 sept. 1941, tr. 1e Rotterdam (ZH) 7 sept. 1899 (echtsch. ingeschr. ald. 22 mei 1916) Maria Marselis, geb. Kralingen (ZH) 16 mei 1875, † na 1947, dr. van Marturin Jean Jacques Marselis en Johanna Engelina de Jongh; zij hertr. Rotterdam (ZH) 2 dec. 1920 Johannes Cornelis Schagen van Soelen; tr. 2e Rotterdam (ZH) 7 nov. 1916 Alida Maria Petronella van Es, geb. Rotterdam (ZH) 16 juni 1881, † vóór 1941, dr. van Gerardus Laurentius van Es en Maria Anna Sauveur.
 2. Hendrik Visser, geb. Rotterdam (ZH) 20 juli 1875, † ald. 12 maart 1876.
 3. Pietronella Johanna Visser, geb. Rotterdam (ZH) 11 aug. 1878, † ’s-Gravenhage (ZH) 18 april 1933, tr. Rotterdam (ZH) 1 nov. 1906 mr. Anne Willem Kist, geb. ’s-Gravenhage (ZH) 22 maart 1874, advocaat en procureur te Rotterdam, doctor in de rechtsgeleerdheid (Univ. Leiden), rechter Arr. Rechtbank te Breda en ’s-Gravenhage, † ’s-Gravenhage (ZH) 1 nov. 1921, zn. van Florentius Cornelis Kist en Pauline Constance Mathilde Kok Ankersmit.
 4. Hendrik Visser, geb. Rotterdam (ZH) 19 maart 1880, cargadoor, kantoorbediende, in dienst fa. Wambersie & Zoon te Rotterdam 1904-, beherend vennoot Wambersie & Zoon te Rotterdam 1914-, mede-oprichter en voorzitter van de Vereeniging voor den Katoenhandel 1916-, firmant Wambersie & Zoon 1921, lid Vrije Liberalen (kandidaat gemeenteraadsverkiezingen Rotterdam 1919) 1919, † Rotterdam (ZH) 30 jan. 1961, tr. Rotterdam (ZH) 14 sept. 1905 Willemina Hendrika Willebeek Le Mair, geb. Rotterdam (ZH) 22 okt. 1882, † Apeldoorn (Gld) 7 juli 1962, dr. van Jacob Willebeek Le Mair en Willemina Hendrika Suermondt.
 5. Maria Margaretha Visser, geb. Rotterdam (ZH) 18 febr. 1882, † ald. 12 nov. 1895.
 6. Greta Visser, geb. Rotterdam (ZH) 28 sept. 1885, † ald. 9 febr. 1886.
 7. Greta Visser, geb. Rotterdam (ZH) 4 dec. 1886, † Bloemendaal (NH) 3 jan. 1977, tr. Rotterdam (ZH) 1 aug. 1912 dr. Carel George Vervloet, geb. Rotterdam (ZH) 20 febr. 1886, arts (spijsvertering, bloed- en stofwisseling), † Bloemendaal (NH) 22 juni 1974, zn. van Johannes Teunis Vervloet en Catharina Cornelia Margaretha Meijneken.
 8. Jeanne Visser, geb. Rotterdam (ZH) 10 okt. 1888, † ald. 28 febr. 1967, tr. Rotterdam (ZH) 7 okt. 1909 Leendert van der Pol (O.O.N.), geb. Rotterdam (ZH) 28 april 1884, koopman in tabak, tabaksfabrikant 1956, † Rotterdam (ZH) 25 febr. 1956, zn. van Michiel Cornelis van der Pol en Arnolda van Rossem.
 9. Alida Visser, geb. Rotterdam (ZH) 31 mei 1890, † 4 jan. 1975, begr. ’s-Gravenhage (ZH) jan. 1975.
 10. mr. Jan Visser, geb. Rotterdam (ZH) 8 juni 1891, tabakshandelaar (firmant), † Leidschendam (ZH) 24 jan. 1969, tr. Rotterdam (ZH) 30 maart 1920 Maria Anna Helena van Es, Vrouwe van Matena (1948-), geb. Rotterdam (ZH) 28 aug. 1895, † ald. 13 maart 1984, dr. van Gerardus Laurentius Marie van Es, Vrijheer van Papendrecht (1901-1948), Heer van Matena (1901-1948), en Johanna Maria Boldoot.
 11. Cornelius Johannes Visser, geb. Rotterdam (ZH) 25 jan. 1893, directeur bijkantoor Bataafsche Bank te Rotterdam, koopman 1914, directeur N.V. Amerkaansch Technisch Bureau 1916, bankier 1925, directeur N.V. Scheveningsche Bankvereeniging 1925-1929, tr. 1e N. Rietveld; tr. 2e Hilversum (NH) 26 mei 1914 (echtsch. uitgespr. ald. 1 nov. 1918) Clementine Frédérique Helene Ostwalt, geb. Amsterdam (NH) 7 okt. 1894, dr. van Ernst Moritz Ostwalt en Frédérique Euphémie Louise Wertheim; tr. 3e Wassenaar (ZH) 30 dec. 1919 Nellie Cornelia Helena Boer, geb. Rotterdam (ZH) 8 juni 1882, † ’s-Gravenhage (ZH) 20 juli 1933, dr. van Pieter Arie Boer en Alida Cornelia Stal en wed. van Johannes Parqui.Huwelijksakte Jan Visser en Maria Elisabeth Knaap

's-Gravenhage, 24 april 1872 (akte 161).

Bruidegom: Jan Visser, 21 jaar, geboren en wonende te Rotterdam, geëmployeerde, zoon van Jacobus Visser, architect, wonende te Rotterdam, alhier tegenwoordig, en van Pietronella Johanna Burgerhout, overleden.

Bruid: Maria Elisabeth Knaap, 22 jaar, geboren en wonende te 's-Gravenhage, zonder beroep, dochter van Hendrik Knaap, smid, en van Grietje de Zwart, beiden wonende te 's-Gravenhage en alhier tegenwoordig.

Huwelijksafkondigingen: 7 en 14 april 1872 te 's-Gravenhage en Rotterdam.

Getuigen: Hendrik Adolf Burgerhout, 54 jaar, fabrikant, oom van de bruidegom, wonende te Rotterdam; Anton Jung, 60 jaar, directeur van het Krankzinnigengesticht, oom van de bruidegom, wonende Rotterdam; Jacob Johan Schoevers, 36 jaar, handelaar, wonende te 's-Gravenhage en Cornelis Maarten Johannes Plokker, 36 jaar, ambtenaar, wonende te 's-Gravenhage.

(w.g.) Jan Visser Jaczn., M.E. Knaap, J. Visser, H. Knaap, G. de Zwart, G.B. de Zwart, H.A. Burgerhout, A. Jung, J.J. Schoevers, C.M.J. Plokker en E.B. baron Wittert van Hoogland (wethouder).


Bovenkant Pagina (Top)