Jan Visser en Trijntje Klop


Voorlopige resultaten.

versie: 15 oktober 2020.


Jan Visser, geboren/gedoopt op 6/10 februari 1793 in Bleiswijk (ZH), overleden op 17 juni 1849 om 21:00 uur in Leiden (ZH) "aan de gevolgen eener hevige ziekte van slechts weinige uren", 56 jaar oud, begraven op 20 juni 1849 op begraafplaats Groenesteeg te Leiden (vak F, grafno. 351 - klasse 2 zandgraf). In het zelfde graf zijn ook zijn echtgenote Trijntje Klop en zijn dochter Maria Elizabet Visser begraven. Van beroep was hij (o.a.) onderwijzer te Nieuw-Helvoet (-1814) en Zevenhuizen (1814-1834), arrondissmentsijker te Leiden (1834-) en ijker van het vaatwerk voor den handel in het groot te Leiden (1836-). "Na het uitspreken dezer Redevoering , werd de Gouden Medaille, benevens twintig gouden Dukaten; (namens Z. Maj. den Koning uitgeloofd aan den Schrijver van het best gekeurde Antwoord op het onderwerp (over de voordeelen van het Tientallig Stelsel), waarop de gemelde Medaille is toegewezen), ter hand gesteld aan den Heer Jan Visser, Onderwijzer te Zevenhuizen." (De Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen). In 1838 kocht hij in Leiden een huis aan de Nieuwen Rijn/Utrechtsche Veer nummer 22 (bij notariele akte van 1 februari 1838 (nr. 5, folio 35). Notaris H. Roskes, gemeentearchief Leiden). Hij is de zoon van Jacobus Visser en Johanna Plooij.
Hij trouwde op 1 december 1814 in Hellevoetsluis (ZH) met
Trijntje Klop, gedoopt op 8 april 1787 in Hellevoetsluis (ZH), overleden op 15 juli 1866 om 09:00 uur in Leiden (ZH), ~79 jaar oud, begraven op 17 juli 1866 op begraafplaats Groenesteeg te Leiden (vak F, grafno. 351 - klasse 2 zandgraf). In het zelfde graf zijn ook haar echtgenoot Jan Visser en haar dochter Maria Elizabet Visser begraven. Ze is de dochter van Cornelis Klop (1854-1823) en Jannetje Vermeulen (1762-1835).


Overlijdensadvertentie Jan Visser (1793-1849), Nieuwe Rotterdamsche Courant (NRC), 20 juni 1849 (Delpher)
(Overlijdensadvertentie Jan Visser (1793-1849), Nieuwe Rotterdamsche Courant (NRC), 20 juni 1849 (Delpher))Overlijdensadvertentie Trijntje Klop (1787-1866), Nieuwe Rotterdamsche Courant (NRC), 18 juli 1866 (Delpher)
(Overlijdensadvertentie Trijntje Klop (1787-1866), Nieuwe Rotterdamsche Courant (NRC), 18 juli 1866 (Delpher))


Kinderen (10):

 1. Jannetje Visser, geboren op 7 april 1815 in Nieuw-Helvoet (ZH), overleden op 24 april 1815 in Nieuw-Helvoet (ZH), 0 jaar oud.
 2. Jacobus Visser (1816-1894). Trouwde (1) op in 1845 met Pietronella Johanna Burgerhout (1823-1870), trouwde (2) in 1872 met Maggeltje Beker (1838-1912) ( » gezin Visser-Burgerhout-Beker ).
 3. Johanna Antonia Visser, geboren op 11 november 1817 in Zevenhuizen (ZH), overleden op 29 mei 1900 in ’s-Gravenhage (ZH), 82 jaar oud. Ze trouwde op 26 juni 1845 in Leiden (ZH) met dr. Pieter Alidanus van Toornenburgh (Toorenburg) (Med. et Art Obst. Doct.), geboren op 27 december 1819 in ’s-Gravenhage (ZH), overleden op 23 september 1902 in Loosduinen (ZH), 82 jaar oud. Van beroep was hij (o.a.) geneesheer in Zeeland, lid geneeskundige raden voor de provincie Zeeland. Hij is de zoon Alida van Toorenburg (1788-1841) en (waarschijnlijk) Pieter Boellaard.
  Kinderen (6):
  1. Jan van Toorenburg, geboren op 3 november 1845 in Beekbergen (Gld), overleden op 17 maart 1885 in Woerden (Utr), 39 jaar oud. Van beroep was hij (o.a.) officier in het Oostindisch leger. Hij trouwde op 21 juli 1880 in Woerden (Utr) met Maria Aletta van Loon van Iterson, geboren in 13 januari 1852 in Woerden (Utr), overleden op 25 juni 1933 in Nijmegen (Gld), 81 jaar oud, dochter van Hermanus van Loon van Iterson en Josina van der Velde.
  2. Pieter van Toorenburg, geboren op 14 december 1846 in Ouddorp (ZH), overleden op 22 augustus 1930 in ’s-Gravenhage (ZH), 83 jaar oud. Van beroep was hij (o.a.) leraar wiskunde en boekhouden aan de HBS Winschoten. Trouwde op 9 februari 1892 in Maastricht (L) met Frouwine Henriëtte Buning, geboren op 20 januari 1853 in Wildervank (Gr), overleden op 9 april 1935 in Leiden (ZH), 82 jaar oud. Van beroep was ze (o.a.) hulponderwijzeres (1892). Ze is dochter van dr. Hendrik Coenraad Buning (Med. et Art Obst. Doct.) en Harmanna Margaretha de Cock.
  3. Delinus van Toorenburg, geboren op 8 maart 1848 in Ouddorp C.A. (ZH), overleden op 12 mei 1925 in ’s-Gravenhage (ZH), 77 jaar oud. Van beroep was hij (o.a.) majoor der cavalerie van het Oostindisch leger. Trouwde op 25 januari 1883 in Rotterdam (ZH) met Maria Margaretha Visser, geboren op 10 februari 1861 in Rotterdam (ZH), overleden op 26 oktober 1962 in Gouda (ZH), 101 jaar oud, dochter van Jacobus Visser en Pietronella Johanna Burgerhout.
  4. Alida van Toorenburg, geboren op 3 januari 1854 in Ouddorp (ZH), overleden op 20 mei 1875 in Zegveld (Utr), 21 jaar oud.
  5. Catharina van Toorenburg, geboren op 25 december 1856 in Zaamslag (Zld), overleden in 1942 in, 85 of 86 jaar oud. Trouwde op 15 november 1883 in Zegveld (Utr) met Willem Karel Ferleman, geboren in 1848 in Burg, overleden in 1924, 75 of 76 jaar oud. Van beroep was hij (o.a.) landbouwer. Hij is de zoon van Hubert Willem Ferleman en Neeltje Hoogenboom.
  6. Johan Anton van Toorenburg (Ridder in de Orde van Oranje-Nassau), geboren op 22 maart 1859 in Aardenburg (Zld), overleden op 22 december 1937 in Rotterdam (ZH), 78 jaar oud. Van beroep was hij (o.a.) garnizoenscommandant van Rotterdam (1915-1918), luitenant-kolonel der Mariniers. Trouwde op 9 mei 1901 in Rotterdam (ZH) met Ellen Catherine Marie Meerkamp van Emden, geboren op 7 juli 1872 in Rotterdam (ZH), overleden op 30 januari 1945 in Rotterdam (ZH), 72 jaar oud, dochter van Henry Jacobus Meerkamp van Emden en Catherine Eliza Bigg.
 4. Cornelius Visser, geboren op 30 november 1818 in Zevenhuizen (ZH), overleden op 18 december 1818 in Zevenhuizen (ZH), 0 jaar oud.
 5. Cornelius Johannes Visser (1820-1886).Trouwde in 1849 met Kommertje Kievit (1824-1910) ( » Gezin Visser-Kievit ).
 6. Delinus Visser (1823-1899). Trouwde in 1854 met Willemina Veelings (Felix, Velings) (1825-1901) ( » gezin Visser-Veelings )
 7. Anna Cornelia Visser, geboren op 19 maart 1825 in Zevenhuizen (ZH), overleden op 10 augustus 1874 in Leiden (ZH), 49 jaar oud.
 8. Maria Elizabet Visser, geboren op 7 november 1826 in Zevenhuizen (ZH), overleden op 19 december 1870 in Leiden (ZH), 44 jaar oud. Trouwde op 30 april 1851 in Leiden (ZH) met Bernardus Marinus Drayer, geboren op 25 mei 1823 in Delft (ZH), overleden op 23 juli 1898 in Hof van Delft (ZH), 75 jaar oud, zoon van Tobias Draijer en Francina Bruni.
  Kinderen (3):
  1. Tobias Drayer, geboren op 2 februari 1852 in Leiden (ZH), overleden op 20 april 1852 in Leiden (ZH), 0 jaar oud.
  2. Tobias Drayer (Draijer), geboren op 25 februari 1854 in Leiden (ZH), overleden op 23 november 1900 in Nice (dept. Alpes-Maritimes, Frankrijk), 46 jaar oud. Trouwde op 4 juni 1886 in Delft (ZH) met Maria Petronella Braat, geboren op 25 juni 1852 in Delft (ZH), overleden op 9 november 1901 in Arnhem (Gld), 49 jaar oud, dochter van Frederik Willem Braat en AriaantjeKikkert.
  3. Jan Drayer, geboren op 27 februari 1860 in Leiden (ZH), overleden op 7 juli 1860 in Leiden (ZH), 0 jaar oud.
 9. Geertrui Adriana Visser, geboren op 18 maart 1829 in Zevenhuizen (ZH), overleden op 23 oktober 1915 in Leiden (ZH), 86 jaar oud. Trouwde op 25 oktober 1865 in Leiden (ZH) met mr. Johan Frederik van der Sloot Clément, geboren op 14 februari 1806 in Vlissingen (Zld), overleden op 6 september 1894 in Leiden (ZH), 88 jaar oud. Van beroep was hij (o.a.) kantonrechter te Sluis (1843-1859). Hij was weduwnaar van Cornelia Klazina Teerlinck (1804-1862), zoon van van mr. Albertus François Clément en Johanna Martha Rimmers.
  Publieke Verkooping. / Op Donderdag 13 Januari / 1916, des voormiddags te 10 uren, zal in het Notarishuis aan Den / Burcht te Leiden, publiek worden / verkocht: / een goed onderhouden / INBOEDEL, / nagelaten door Mevrouw de Wed. / VAN DER SLOOT CLEMENT e.a. / als: Canapés, Fauteuils, Stoelen, / Linnen- en Commodekasten, Kabi- / netten waarbij met snijwerk, Salon- / en Uittrektafels, Kleine Antieke Meubelen, / Pendules en Engelsche / Prenten, Kamerkroon, Brandkast, / fraaie Insluithaard, Gashaard- / kachels enz., eenig oud Porselein, / Delftsch Aardewerk, waarbij: Bor- / den, Schotels, Kommen, Kopjes en / Schoteltjes, Pullen, Saxisch Thee- / servies met Familiewapen, / Saxische / Beeldjes, enz., eenig Oud Kristal, / als: Roomkommen, Compôtes, Zout- / vaatjes, Karaffen, Bokalen, enz. / Gouden Lijfsieraden, waarbij: / bezet met Brillant en Diamant, / Gouden Horloges, Kettingen, Arm- / banden, Ringen, Broches en Kerk- / boek met Schildpad, Zilveren / Broodmand, Theekistje, Comfoor, / Beugel, en met Zilver gemonteerd / Glaswerk. / Te bezichtigen: Woensdag 12 / Januari 1916 van 10 tot 3 uren.
  (Leidsch Dagblad, 10 januari 1916)
 10. Willem Jakob Visser, geboren op 22 september 1830 in Zevenhuizen (ZH), overleden op 19 mei 1832 in Zevenhuizen (ZH), 1 jaar oud. 11. Huwelijksakte Jan Visser en Trijntje Klop

  Hellevoetsluis, 1 december 1814 (akte16)

  Bruidegom: Jan Visser, 21 jaar, schoolonderwijzer, wonende te Nieuw-Helvoet, geboren te Bleiswijk, zoon van Jacobus Visser, overleden, en van Johanna Plooij, wonende te Nieuw-Helvoet, hierbij tegenwoordig en toestemmende.

  Bruid: Trijntje Klop, 27 jaar, zonder beroep, dochter van Cornelis Klop en van Jannetje Vermeulen, beiden wonende te Hellevoetsluis, hierbij tegenwoordig en toestemmende.

  Huwelijksafkondigingen: 20 en 27 november 1814 te Nieuw-Helvoet en Hellevoetsluis.

  Getuigen: Klaas Golverdingen, 34 jaar, logementhouder, wonende Kerkstraat 137; Aart van Hennik, 30 jaar, winkelier, wonende Oostkaay 167; Nicolaas Vriezenberg van der Kamp, 45 jaar, winkelier, wonende Oostkaay 165 en Pieter Gretterland, 68 jaar, loods, wonende Oostkaay 165. Allen wonende te Hellevoetsluis.

  (w.g.) Jan Visser, Trijntje Klop, Cornelis Klop, Johanna Plooij, Ks. van Golverdingen, A. v. Hennik, N. Vr. van der Kamp, Pieter Gretterland, ambt. BS.  Zie ook: Jan Visser en Trijntje Klop. Van Zevenhuizen naar Leiden.


  Bovenkant Pagina (Top)