Cornelius Johannes Visser en Kommertje Kievit


Voorlopige resultaten.

versie: 15 oktober 2020, 16 oktober 2020.


Cornelius Johannes Visser (zilveren eerepenning voor de kostelooze koepokinentingen, 1864), geboren op 19 april 1820 in Zevenhuizen (ZH), overleden op 3 februari 1886 in Rozenburg (ZH), 65 jaar oud, begraven op de begraafplaats aan de Molenweg 40 in Rozenburg. Van beroep was hij (o.a.) heelmeester (ten platten lande) en vroedmeester te Numansdorp (1844-1848), chirurgijn te Leiden (1846), genees- heel- en vroedmeester te Stellendam (1848-1853), Goedereede (1853-1860) en Rozenburg (1860-), Agent voor het Algemeen Meisjes- Vrouwen- en Weduwenfonds (gevestigd te Rotterdam) te Stellendam (1850-1852), Agent van de Maatschappij van Levensverzekering (gevestigd te Rotterdam en 's-Gravenhage) te Stellendam (1852). In de Leidse registers van de Nationale Militie (1839) wordt hij beschreven als: Gezicht: ovaal; Voorhoofd: rond; Ogen: grijs; Neus: gewoon; Mond: gewoon; Kin: spits; Wenkbrauwen: bruin; Haar: bruin; Lengte: 1.693 mtr. 1 el, 6 palm, 9 duim, 3 streep. Het register vermeld dat hij "tot dienstneming is aangewezen" en geplaatst wordt bij de 5e afd. infanterie. Als plaatsvervanger is Harm Jans Speulman in dienst getreden. Hij is de zoon van Jan Visser en Trijntje Klop.
Hij trouwde op 22 februari 1849 in Goedereede (ZH) met
Kommertje Kievit, geboren op 15 juli 1824 in Goedereede (ZH), overleden op 16 juni 1910 in Rotterdam (ZH), 85 jaar oud. Ze is de dochter van Marinus Cornelisz Kievit (1793-1840) en Kommertje Drieendijk (Driendijk) (1801-1824).

Kinderen (9):

 1. Jan Visser, geboren op 31 augustus 1849 in Stellendam (ZH), overleden op 16 februari 1890 in Rotterdam (ZH), 40 jaar oud. Van beroep was hij (o.a.) militair student en kandidaat-arts (1869-1877) in Amsterdam, arts en officier van gezondheid 1e klasse in het Oostindisch leger. Op 20 juni 1877 met stoomschip "Drenthe" van Rotterdam naar Batavia vertrokken. Wegens ziekte is hij op 4 januari 1890 met het stoomschip "Prins Alexander" vanaf Batavia vertrokken en op 1 februari aangekomen in Genua. Zijn overlijdensakte vermeld o.a.: wonende te Oleh-Leh, Atjeh, Officier van gezondheid, ongehuwd.
  Men schrijft ons uit Fort-de-Kock: "De officier van gezondheid 1ste klasse J. Visser, die hier ter kust zoo wat van het kastje naar den muur is gezonden, heeft Payacombo, waar hij slechts vier maanden heeft doorgebracht, weder verlaten om zijn nieuwe bestemming naar Benkoelen te volgen. De kleine Payacombosche maatschappij zag hem met leede oogen vertrekken, want als mensch zoowel als geneesheer was hij daar evenzeer als hier en te Padang-Pandjang geëerd en bemind: zijn minzaamhaad, zijn belangstellende ijver aan het ziekbed en vooral zijn belangeloosheid jegens hen die 't niet ruim hebben, zullen niet licht vergeten worden."
  (Sumatra Courant, ddo 29 maart 1884)
  Had een relatie met Sima.
  Kinderen (4) (voor zover bekend):
  1. Cornelius Johannes Visser, geboren op 28 juni 1884 in Benkoelen (Sumatra). Van beroep was hij (o.a.) sergeant-majoor stafhoornblazer bij het Oostindisch leger en de Koloniale Troepen. Op 30 septebber 1927 is hij eervol ontslagen en heeft op 31 oktober 1927 in Padang de dienst verlaten. Trouwde op 27 oktober 1915 in Malang (Pasoeroean, Oost-Java) met Soekarminah, geboren in 1889 in Moentilan (Midden-Java).
  2. Marinus Visser, geboren op 18 mei 1886 in Benkoelen (Sumatra), overleden op 11 december 1964 in Ede (Gld), 78 jaar oud. Van beroep was hij (o.a.) korporaal in het Oostindisch leger (-1915), maandgelder (1927), commies PTT in Weltevreden (1927-1929) en commies hoofdbestuur PTT in Bandoeng (1929-1932). Trouwde op 6 november 1919 in Batavia (West-Java) met Kiok Nio Tan, geboren op 21 december 1890 in Soekaboemi (West-Java), overleden op 12 januari 1973 in Ede (Gld), 82 jaar oud, dochter van Ek Koan Tan en Thung Dji Nio.
  3. Hubertus Visser, geboren op 7 oktober 1887 in Buitenzorg (West-Java), overleden op 28 november 1922 in Soemberdadi (Oost-Java), 35 jaar oud. Van beroep was hij (o.a.) adjudant-onderofficier en militair opzichter 2e klasse (opnemer) bij de Topografische Dienst in Oost-Indië. Hij verliet de dienst in 1919 en was daarna mogelijk werkzaam op de suikerfabriek Soemberdadi. Trouwde (1e) op 8 mei 1912 in Makassar (Celebes) met, en scheidde op 11 mei 1916 in Makassar (Celebes) van Ani, geboren in 1890 in Buitenzorg (West-Java). Hij trouwde (2e) op 5 april 1919 in Batavia (West-Java) met Amelia Wilhelmina Anna Meijboom (Minny), geboren op 3 juli 1899 in Batavia (West-Java), overleden na 1953, dochter van Willem Boudewijn Meijboom en Amelia Eulalia Proost.
  4. Jacobus Visser, geboren op 4 augustus 1889.
 2. Marinus Visser, geboren op 5 september 1850 in Stellendam (ZH). "die in het jaar 1868 met het schip "De Stad Delft" van Liverpool naar Batavia is vertrokken en van wien men sedert dien tijd niets heeft gehoord." De Opregte Haarlemsche Courant van 11 maar 1869 vermeld: "Amsterdam, 9 Maart. Aangaande het nederl. schip Stad Delft, kapt. v.d. Waal, den 15den Junij 1868 van Liverpool naar Batavia vertr. en den 16den Julij gepraaid, heeft met sedert niets vernomen."
 3. Jacobus Visser, geboren op 24 oktober 1851 in Stellendam (ZH), overleden op 25 december 1920 in Rotterdam (ZH), 69 jaar oud. Van beroep was hij (o.a.) gezaghebber bij de Gouvernements Marine in Nederlandsch-Indië. Had een relatie met Bandan.
  Kinderen (1):
  1. Cornelis Johannes Visser, geboren op 1 maart 1882 in Bandjermasin (Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo), overleden op 30 april 1964 in Eindhoven (NB), 82 jaar oud. Van beroep was hij o.a. sergeant infanterie bij de Koloniale Troepen en detachementscommandant 2e klasse Korps Gewapende Politie in Nederlandsch-Indië. Trouwde (1) met Emma. Hij trouwde (2) op 13 augustus 1917 in Buitenzorg (West-Java) met Albertina Catharina Heemels, geboren op 29 maart 1898 in Salatiga (Midden-Java), overleden op 22 december 1944 in Buitenzorg (West-Java), 46 jaar oud, dochter van Theodoor Heemels en Elisabeth Loff.
 4. Kommertje Louise Visser, geboren op 12 februari 1853 in Stellendam (ZH), overleden op 9 mei 1911 in Schiedam (ZH), 58 jaar oud. Trouwde (1e) op 3 oktober 1878 in Rozenburg (ZH) met Pieter Berkel, geboren op 17 januari 1852 in Rotterdam (ZH), overleden op 29 januari 1890 in Rotterdam (ZH), 38 jaar oud. Van beroep was hij (o.a.) meester schilder en mede eigenaar van een schildersbedrijf in Rotterdam. Hij is de zoon van Pieter Berkel en Fijgje de Gorter. Ze trouwde (2e) op 31 mei 1894 in Rotterdam (ZH) met Everhard Franz Reder, geboren op 2 februari 1854 in Warendorf (Pruisen), overleden op 5 december 1944 in Schiedam (ZH), 90 jaar oud. Van beroep was hij (o.a.) brouwmeester bij de bierbrouwerij "De Griffioen" in Schiedam. Hij is de zoon van Everhard Reder en Catharina Elisabeth Johanna Averbeck .
  Kinderen (4) (1e huwelijk):
  1. Kommertje Louise Berkel, geboren op 11 mei 1879 in Rotterdam (ZH). Trouwde op 8 juni 1905 in Schiedam (ZH) met Marinus Pieter Feltzer, geboren op 12 december 1875 in Delft (ZH), overleden op 23 september 1952 in Velp (Gld), 76 jaar oud. Van beroep was hij (o.a.) kunstschilder en musicus. Hij is de zoon van Marinus Pieter Feltzer en Henriette Catharina Werner.
  2. Fijgje Wilhelmina Berkel, geboren op 15 september 1882 in Rotterdam (ZH), overleden op 25 februari 1969 in Schiedam (ZH), 86 jaar oud. Trouwde op 6 augustus 1908 in Schiedam (ZH) met Gerard Metsemakers, geboren op 7 juli 1884 in Roermond (L), overleden op 30 september 1967 in Schiedam (ZH), 83 jaar oud. Van beroep was hij (o.a.) commies in Schiedam. Hij is de zoon van Johannes Hubertus Metsemakers en Catharina Alers.
  3. Willempje Berkel, geboren op 13 augustus 1886 in Rotterdam (ZH), overleden op 23 september 1886 in Rotterdam (ZH), 0 jaar oud.
   Kinderen (1) (2e huwelijk):
  1. Gerhard Reder, geboren op 27 juni 1894 in Schiedam (ZH). van beroep was hij (o.a.) 2e luitenant Staf IV Divisie, Sectie I (1917) en kantoorbediende in Schiedam (1924-1929).
 5. Catharina Visser, geboren op 17 april 1855 in Goedereede (ZH), overleden op 8 oktober 1912 in Rotterdam (ZH), 57 jaar oud.
 6. Maria Visser, geboren op 11 oktober 1857 in Goedereede (ZH), overleden op 7 november 1930 in ’s-Gravenhage (ZH), 73 jaar oud. Trouwde op 30 april 1885 in Rozenburg (ZH) met Hendrik van der Mij, geboren op 6 augustus 1859 in Schiedam (ZH), overleden op 1 mei 1894 in Rotterdam (ZH), 34 jaar oud. Van beroep was hij (o.a.) kantoorbediende en boekhouder. Hij is de zoon van Jan van der Mij en Maria Penning.
 7. Kinderen (3):
  1. Cornelius Johannes van der Mij, geboren op 17 februari 1886 in Schiedam (ZH), overleden op 13 juni 1886 in Schiedam (ZH), 0 jaar oud.
  2. Cornelia Johanna Huberta van der Mij (Bertha), geboren op 24 juli 1887 in Schiedam (ZH), overleden na 1964. Trouwde op 8 januari 1914 in Rotterdam (ZH) met Adrianus Hubertus Wilhelmus van Luijk, geboren op 5 mei 1886 in Rotterdam (ZH), overleden op 5 juli 1964 in ’s-Gravenhage (ZH), 78 jaar oud. Van beroep was hij (o.a.) administratief ambtenaar bij de Octrooiraad (1914). Hij is de zoon van Johannes Adrianus Mari van Luijk en Willemina Antonia Scheepers.
  3. Maria Catharina van der Mij, geboren op 21 juli 1893 in Vrijban (ZH), overleden na 1952. Trouwde op 22 juni 1916 in Rotterdam (ZH) met Arie Arnoldus van der Heijden, geboren op 23 maart 1885 in Kralingen (ZH), overleden op 20 oktober 1952 in Zeist (Utr), 67 jaar oud. Van beroep was hij (o.a.) directeur van een Belgische handelsonderneming (te Rotterdam en 's-Gravenhage). Hij is de zoon van Floris Arnoldus van der Heijden en Alida Lagerwij.
 8. Cornelia Johanna Visser, geboren op 7 maart 1860 in Goedereede (ZH), overleden op 2 mei 1949 in Amsterdam (NH), 89 jaar oud. Trouwde op 30 juli 1886 in Oegstgeest (ZH) met Henricus Vrijman, geboren op 12 november 1859 in Diever (Dr), overleden op 23 juli 1928 in Amsterdam (NH), 68 jaar oud. Van beroep was hij (o.a.) hoofd Openbare School te Andel (-1884) en hoofd Openbare Lagere School te Spijkenisse (1884-1922). Hij is de zoon van Philippus Henricus Vrijman en Albertina Elisabeth Lousain (Lonsain).
  Kinderen (2):
  1. Cornelia Johanna Huberta Vrijman, geboren op 7 september 1887 in Spijkenisse (ZH), overleden op 24 september 1983 in Amsterdam (NH), 96 jaar oud. Trouwde op 8 augustus 1917 in Spijkenisse (ZH) met Willem Huiskes, geboren op 26 februari 1886 in Zuid-Beijerland (ZH), overleden op 29 november 1963 in Amsterdam (NH), 77 jaar oud. Van beroep was hij (o.a.) onderwijzer te Amsterdam. Hij is de zoon van Pieter Huiskes en Johanna Wilhelmina van der Sluis.
  2. Philippus Henricus Vrijman, geboren op 3 februari 1893 in Spijkenisse (ZH), overleden op 2 juni 1893 in Spijkenisse (ZH), 0 jaar oud.
 9. Johanna Anna Maria Geertruida Visser, geboren op 18 februari 1864 in Goedereede (ZH), overleden op 3 februari 1950 in Rotterdam (ZH), 85 jaar oud. Trouwde op 30 april 1885 in Rozenburg (ZH) met Willem Christiaan Smit, geboren op 26 februari 1845 in Rotterdam (ZH), overleden op 5 juni 1928 in Rotterdam (ZH), 83 jaar oud. Van beroep was hij (o.a.) huis- en decoratieschilder in Amsterdam. Hij is de zoon van Theunis Smit en Christina Maria Vaart.
  Kinderen (1):
  1. Cornelius Jan Marinus Hubertus Smit, geboren op 18 maart 1895 in Rotterdam (ZH), overleden op 22 juli 1941 in Soerabaja a/b Kota Inten, 46 jaar oud. Van beroep was hij (o.a.) hofmeester aan boord van Kota Inten.
 10. Cornelis Hubertus Visser, geboren op 5 april 1866 in Goedereede (ZH), overleden op 6 juli 1887 in Scheveningen (ZH), 21 jaar oud, begraven in Rozenburg in hetzelfde graf als zijn vader. Bij zijn overlijden was hij student Geneeskunde in Leiden. 11. Huwelijksakte van Cornelius Johannes Visser en Kommertje Kievit

  Goedereede, 22 februari 1849 (akte 2).

  Bruidegom: Cornelius Johannes Visser, 28 jaar, heel- en vroedmeester, geboren te Zevenhuizen, wonende te Stellendam, zoon van Jan Visser, arrondissementsijker, en van Trijntje Klop, zonder beroep, beiden wonende te Leyden.

  Bruid: Kommertje Kievit, 24 jaar, zonder beroep, geboren en wonende te Goedereede, dochter van Marinus Kievit, en van Kommertje Drieendijk, beiden overleden.

  Huwelijksafkondigingen: 11 en 18 februari 1849 te Goedereede en Stellendam.

  Getuigen: Pieter Alidanus van Toorenburg, 30 jaar, medicinee doctor, wonende te Ouddorp, behuwd broeder van de bruidegom; Krijn Kievit, 59 jaar, bouwman, wonende te Stellendam, oom van de bruid; Joris Kievit, 53 jaar, zonder beroep, wonende te Rotterdam, oom van de bruid en Leendert Kievit, 32 jaar, bouwman, wonende te Goedereede, neef van de bruid.

  (w.g.) C.J. Visser, K. Kievit, J. Visser, P.A. van Toorenburg, K. Kievit, J. Kievit, L. Kievit, ambt. BS.


  Bovenkant Pagina (Top)